Felling av vanskelig tilgjengelige trær

Trærne klatres og plukkes ned fra toppen i biter. Størrelsen på bitene avhengig av hvor mye plass man har tilgjengelig under treet. Er det svært trangt for eksempel inntil veier/hus/linjer etc. heises bitene ned.

Fjerning av grener.
Dette kan gjøres enkelt og sikkert ved å klatre opp i treet kutte grenen og heise grenen ned uten at det skaper farlige situasjoner for bilister fotgjengere og andre ved og langs veien. Og  man slipper å stenge veien med for eksempel en lift. Samt at man unngår skader på bygninger andre trær etc. 

Trepleie
Riktig beskjæring av trær for eksempel langs linjetraseer og veier er viktig både for oppdragsgiver og andre. Feil beskjæring kan føre til at kvisten dør(tørrkvist).Den døde kvisten faller etter hvert ned og kan føre til skade på folk og eiendom