Plen/Ferdigplen og utenomhusarbeider
Vi har gjennom flere år opparbeidet oss fagkunnskap til å utføre vanskelig og utfordrende oppgaver.