Katteberging,
Som bakgrunn fra treklaterer miljøet i norge. (faktisk avvikles det VM og NM). Blir vi aldri sene om å respondere på oppdrag som kan være adrealin-skapende. Et hyggelig avbrekk fra alt av andre oppgaver man kan bli sittende med til hverdags.