Bruddheller og skifer
Prosessen ved produksjon av dekke hvor man setter sammen bruddheller.

[tilbake]